Rapporter

2019-01-Notat-deponi-i-Beistadsundet-i-Malm-4.0

2019-02-Fræna-naturtypekartlegging-i-Marholmslættet-hyttefelt

2019-03-Skjøtselsplan-for-slåttemark-på-Skogen-gård

2019-04-Skjøtselsplan-for-Vendelenga-Brønnøya

2019-05-Skjøtselsplan-for-Buneset-slåttemark

2019-06-Skjøtselsplan-bygdetunet-i-Aurskog-Høland

2019-07-Samlerapport-Mogstad-og-Jordalsgrenda

2019-08-Rekartlegging-av-naturtyper-knyttet-til-kulturlandskapet-i-Lurøy-Herøy-og-Træna-kommuner-i-Nordland-fylke

2019-09-Skjøtselsplan-for-Hestøya-Burøya-Klakken-og-Senningan-kystlynghei-på-Leka-kommune

2019-10-Skjøtselsplan-for-kystlynghei-på-Husby-Leka-kommune

2019-11-Skjøtselsplan-for-kystlynghei-på-Kvaløy-Leka-kommune

2019-12-Skjøtselsplan-Lefætten-Indre-Fosen

2019-13-Skjøtselsplan-Øvlandshaugen-Indre-Fosen

2019-14-Sjåenget-steinuttak-konsekvenser-for-naturmangfold

2019-15-Kartlegging-av-floraen-i-utvalgte-områder-på-myr-i-forbindelse-med-nydyrking-i-Snillfjord-kommune

2019-16-Kartlegging-naturtyper-i-Vanvikan-Indre-Fosen

2019-17-Kartlegging-av-floraen-langs-Korsgatebekken-i-Indre-Fosen-kommune

2019-18-Skjøtselsplan-for-Svinøya-kystlynghei-og-Svinøya-naturbeitemark-14.02.2020

2019-19-Skjøtselsplan-naturbeitemark-Stenes-14.02.2020

2019-20-Skjøtselsplan-for-Geilen-slåttemark-14.02.2020

2019-21-Evaluering-av-skjøtselsplan-for-Lykkjeslett-i-Rauma-kommune-Finn-16122019

2019-22-Evaluering-av-skjøtselsplan-for-Jordalsvøttu-i-Sunndal-kommune-endelig-versjon-Automatisk-gjenopprettet

2019-23-Evaluering-av-skjøtselsplan-for-Tingvoll-gard-i-Tingvoll-kommun1

2017-01-Bjørdal-kraftverk-i-Ørsta-Tussa-1 

2017-02-Instebotnvatnet-i-Vestnes-reguleringsmagasin-for-Sesselva-Notat-1 

2017-03-Eidsdal-Kraft-i-Norddal-1 

2017-04-Naturtyper-Sandvollsætra-Langvelldalen-Oppdal-1 

2017-05-Rossvika-N-slåttemark-skjøtselsplan-1 

2017-06-Rossvika-S-kystlynghei-i-Leka-Skjøtselsplan-1 

2017-07-Skjøtselsplan-for-Dalbakk-i-Oslo 

2017-08-Skjøtselsplan-for-Fallet-i-Himdalen-i-Aurskog-Høland 

2017-09-Skjøtselsplan-for-Husebybakken-II-i-Oslo 

2017-10-Skjøtselsplan-for-Lutdalen-i-Oslo 

2017-11-Skjøtselsplan-for-Nedsaga-øst-i-Enebakk 

2017-12-Skjøtselsplan-for-Nordre-Rakeie-i-Nes 

2017-13-Skjøtselsplan-for-Prinsdal-skytebane-i-Oslo 

2017-14-Skjøtselsplan-for-Solbakken-Øst-i-Nannestad 

2017-15-Skjøtselsplan-for-Sør-Bundli-i-Hurdal-Endelig-versjon 

2017-16-Skjøtselsplan-for-Ulsrud-T-banestasjon-i-Oslo 

2017-17-Skjøtselsplan-for-Østre-vei-V-i-Asker

2017-18-Skjøtselsplan-og-naturtypeskildringar-for-tre-kystlyngheilokalitetar-på-Riste-i-Sande 

2017-19-Raudøyna-skjøtselsplan-og-naturtypeskildring-for-ein-kystlyngheilokalitet-i-Ørsta-kommune 

2017-20-Nerlandsøya-Storevarden-skjøtselsplan-og-lokalitetar-endeleg-versjon-15052017 

2017-21-Nerlandsøya-Barmen-skjøtselsplan-og-lokalitetar-endeleg-versjon-15092017 

2017-22-Skjøtselsplan-og-naturtypeskildring-for-ein-kystlyngheilokalitet-i-Sande-kommune-Storholmen 

2017-23-Skjøtselsplan-for-Årostoppen 

2017-24-Skjøtselsplan-for-Fornebuveien-80-i-Bærum 

2017-25-Oslo-og-Akershus-2016-endelig-skjøtselsplanrapport 

2017-26-Fiskåholmen-i-Vanylven 

2017-27-Breimo-kraftverk-biologisk-mangfald 

2017-28-Hafstad-i-Tingvoll-Oppigardsekra-ei-skjøtselsplan

2017-29-Våreng-i-Tingvoll-skjøtselsplan 

2017-30-Tingvoll-lia-vest-skjøtselsplan 

2017-31-Skarahaugen-Eikrem-i-Tingvoll-kommune-rev.-skjøtselsplan 

2017-32-Hamna-Innergarden-i-Åkvika-i-Halsa-kommune-rev.-skjøtselsplan 

2017-33-Tømmerdalsaunet-i-Leksvik-skjøtselsplan 

2017-34-Kvernsjøli-Ytterbakkan-i-Leksvik-skjøtselsplan 

2017-35-Skjøtselsplan-for-Tunnsjøsætra-i-Aurskog-Høland

2017-36-Skjøtselsplan-for-Skillinghaug-i-Nes 

2017-37-Skjøtselsplan-for-Nybakk-i-Nes 

2017-38-Skjøtselsplan-for-Udnessætra-Foreløpig-versjon-05122017-FGO-SHLL07112017 

2017-39-Skjøtselsplan-for-Kaffeholmen-i-Nes 

2017-40-Skjøtselsplan-for-Steinshaugen-i-Nes

2017-41-Skjøtselsplan-for-Sagbakken-i-Nes 

2017-42-Skjøtselsplan-for-Elstadbråtan-i-Eidsvoll 

2017-43-Skjøtselsplan-for-Blakstadbukta-i-Bærum 

2017-44-Skjøtselsplan-for-Mortegropa-i-Aurskog-Høland 

2017-45-Skjøtselsplan-for-Dølerud-Foreløpig-versjon-14042018-FGO-SHLL16112017 

2017-46-Skjøtselsplan-for-Brattlia-Foreløpig-versjon-FGO-19042018-SHLL

2017-47-Evaluering-av-skjøtselsplan-for-Øvre-Rognstad-i-Hurdal 

2017-48-Lokalitetsbeskrivelse-og-skjøtselsplan-for-Sibilrud-i-Hurdal

2017-49-Lokalitetsbeskrivelse-og-skjøtselsplan-for-Almeli-i-Eidsvoll

2017-50-Lokalitetsbeskrivelse-og-skjøtselsplan-for-Gjevika-i-Ski

 

2013-01-Vågsetra-skjøtselsplan-og-lokalitetsskildring 

2013-02-Torvik-Kraftverk-i-Førde

2013-03-Ni-verdfulle-slåttemarkslokalitetar-i-Norddal-kommune 

2013-05-Sagedalen-kraftverk-i-Bremanger 

2013-07-Omdisponering-av-Hamnebrotet-i-Bud-sentrum-frå-friområde-til-Næring 

Olsen, O., Grimstad, K. J. & Oldervik, F.G. 2013. Kartlegging av gamle og hole eiketre i Sunnfjordområdet i 2012. Bioreg AS rapport 2013 : 06. ISBN 978-82-8215-235-8.

2013-08-Vartdal-Kraftverk-Ørsta 

2013-09-Osen-kraftverk 

2013-10-Langevågsholmane-Sula 

2013-11-Valåi-Kraftverk-notat-hønsehauk 

2013-12-Raumalokalitetar-for-Naturbase 

2013-13-Mundalselva-fiskerapport 

2013-14-Vika-i-Isfjorden-Skjøtselsplan 

2013-15-Bogge-Hagbø-Skjøtselsplan 

2013-16-Grytnes-Skjøtselsplan 

2013-17-Indre-Trandal-kraftverk-Notat 

013-18-Slettahjellen-skjøtselsplan

2013-19-Barstein-3-skjøtselsplaner 2

2013-20-Brudevoll-Skjøtselsplan 

2013-21-Vognillsætra-skjøtselsplan 

2013-22-Syltesetra-Hagan-skjøtselsplan 

2013-23-Gjerda-skjøtselsplanar 

2013-24-Løkra-i-Rauma-To-skjøtselsplanar 

2013-25-Muriås-og-Nerås-skjøtselsplanar 

2013-26-Slettalykkja-i-Rauma-Skjøtselsplan 

2013-27-Kilsti-i-Norddal-skjøtselsplan 

2013-28-Hellebust-sør-Holmen-Skjøtselsplan 

2013-29-Rissaprosjektet-Supplerende-kartlegging-av-naturtyper 

2013-30-Månasetra-i-Rauma-Skjøtselsplan 

2013-32-Rangåa-Kraftverk-i-Stjørdal 2013-31-Leksa-Kraftverk-i-Stjørdal 

2013-33-Kvernhusfossen-kraftverk-i-Modalen-BM-med-fiskerapport 

2013-34-Sør-Ramsøya-i-Averøy-kommune-ein-slåtteengslokalitet 

2012-44-Lønnebotn-kraftverk-AS-i-Fjaler 

2012-43-Seljedalselvi-Kraftverk-AS-i-Modalen 

2012-42-Øvre-Redalen-Stølselva-i-Naustdal-fiskerapport

2012-41-Øvre-Redalen-Kraftverk-AS-i-Naustdal 

2012-40-Trollheimen-2012-Utvalde-seterlokalitetar-Førebels-rapport 

2012-39-Ås-Storbakken-i-Fræna 

2012-38-Barstaddalen-Bakketun-på-Volle-Ørsta-Skjøtselsplan-1 

2012-37-Follestaddalen-Barstad-nedanfor-vegen-Skjøtselsplan 

2012-38-Barstaddalen-Bakketun-på-Volle-Ørsta-Skjøtselsplan 

2012-35-Follestaddalen-vest-for-skulebrua-sør-Ørsta-Skjøtselsplan 

2012-34-Follestaddalen-vest-for-skulebrua-Ørsta-Skjøtselsplan 

2012-33-Tømmerbakken-i-Volda-Skjøtselsplan 

2012-32-Folkestad-Løndalen-i-Volda-Skjøtselsplan 

2012-31-Rønnestad-Bøen-Folkestad-i-Volda-Skjøtselsplan 

2012-30-Mjeltevika-i-Kile-i-Volda 

2012-29-Tjuvholforsen-Kraftverk-AS-i-Grane-Nordland 

2012-28-Gluggvasselva-Kraftverk-AS-i-Grane-Nordland 

2012-27-Vesterelva-Kraftverk-i-Grane

2012-26-Johanseterforsen-Kraftverk-i-Grane-i-Nordland 

2012-25-Heddevassåi-Kraftverk-AS-i-Hjartdal-Telemark 

2012-24-Kruka-Kraftverk-i-Leksvik 

2012-23-Valdraelva-Kraftverk-AS-i-Etne 

2012-22-Storelva-Kraftverk-i-Dalsbygda-Volda 

2012-21-Trolldalselva-i-Lødingen-fiskerapport 

2012-20-Trolldalselva-Kraftverk-AS-i-Lødingen 

2012-19-Våtvollelva-i-Kvæfjord-fisk 

2012-18-Våtvollelva-Kraftverk-i-Kvæfjord 

2012-17-Vengåa-fiskeundersøking 

2012-16-Drivstoggo-stasjon-i-Oppdal 

2012-15-Høydalsvik-fiskerapport 

2012-14-Straumselva-Kraftverk-i-Volda 

2012-13-Norddal-slåttemarkslokalitetar 

2012-12-Liabø-i-Halsa-omlegging-av-E39 

2012-11-Frønnningen-hytteområde-i-Lærdal 

2012-10-Instebotnvatnet-Fossheim-i-Jølster 

2012-09-Gipa-Kraftverk-AS-i-Vang

2012-08-Lindland-kraftverk-Kvinesdal 

2012-07-Imangen-Oppdal-skjøtselsplan 

2012-06-Sliper-nedre-Oppdal-skjøtselsplan

2012-05-Sliper-øvre-Oppdal-skjøtselsplan 

2012-04-Kletthammer-Oppdal-skjøtselsplaner 

2012-03-Sæter-Oppdal-skjøtselsplaner 

2012-02-Liabø-Oppdal-skjøtselsplaner 

2012-01-Liabøslettet-Oppdal-skjøtselsplan

2011-01-Paulen-Kraftverk-i-Jølster 

2011-02-Berdalselvi-Kraftverk-i-Luster 

2011-03-Vassbakken-Kraftverk-AS-i-Luster 

2011-04-Syreflot-Kraftverk-AS-i-Ullensvang 

2011-05-Kråkelva-Kraftverk-AS-i-Høyanger 

2011-06-Sotnakkvatnet-naturreservat-Nesset-Overvaking-av-lav-og-sopp 

2011-07-Skår-Kraftverk-i-Ørsta 

2011-08-Halsen-i-Oppdal-tre-skjøtselsplaner 

2011-09-Åmotsdalen-gard-skjøtselsplaner 

2011-10-Vassbakke-Kraftverk-i-Volda 

2011-11-Grøndal-Kraftverk-i-Volda 

2011-12-Osdal-Kraftverk-Volda 

2011-13-Snilldalselva-Kraftverk-AS-i-Snillfjord

2011-14-Førekomstar-av-lita-ramslaukfluge-på-Nordre-Nordmøre-og-i-Trøndelag 

2011-15-Haukåa-kraftverk-Flora 

2011-16-Benna-Kraftverk-AS-i-Gausdal- 

2011-17-Storelva-Kraftverk-AS-i-Tromsø 

2011-18-Tverråni-Kraftverk-i-Modalen

2011-19-Seljedalselvi-Kraftverk-i-Modalen 

2011-20-Bleidalselvi-Kraftverk-i-Modalen 

2011-21-Rådåe-kraftverk-i-Dovre 

2011-22-Bjurbekken-kraftverk-AS-i-Hemnes 

2011-23-Arneberg-i-Stranda-skjøtselsplan 

2011-24-Drotninghaug-i-Sykkylven-skjøtselsplan 

2011-25-Skjøtselsplan-for-Hjellane-Bjorli-Stranda 

2011-26-Skjøtselsplan-for-Brune-Fausa-i-Stranda 

2011-27-Bjøringsetra-vest-i-Aure-skjøtselsplan 

2011-28-Bjøringsetra-aust-iAure-skjøtselsplan 

2011-29-Espneset-i-Aure-skjøtselsplan 

2011-30-Brattset-Nordigard-skjøtselsplaner 

2011-31-Brattset-sørgard-skjøtselsplan 

2011-32-Semundset-i-Aure-skjøtselsplan 

2011-33-Olsvik-i-Aure-skjøtselsplan 

2011-34-Verdiar-innan-Romsdalen-landskapsvernområde 

2011-35-Registrering-av-fremmede-treslag-innen-Grytdalen-naturreservat 

2011-36-Selgjerdjuvet-Kraftverk-AS-i-Eidfjord 

2011-37-Eikerapbekken-Kraftverk-AS-i-Åseral

2010-01-Vermanotat-damutvidelse12012010 

2010-02-Frya-Verknadar-på-storaure-091209 

2010-03-Fauskelva 

2010-04-Bergsfjorden-fisk 

2010-05-Bergsfjorden 

2010-06-Skarbø-Kraftverk 

2010-07-Elgeneselva 

2010-08-Skardsøya-vindparkB 

2010-09-Hovlandsfoss-elvemusling 

2010-10-Hovlandsfoss 2010-11-Herand-Kraftverk 

2010-12-Røndøla-Kraftverk-AS 

2010-13-Randselva-ved-Kistefoss 

2010-14-Markafossen-Kraftverk-i-Førde 

2010-15-Storelva-Kraftverk-AS-Indrehus 

2010-17-Leirvikelva-i-Hemnes 

2010-18-Brattåga-Kraftverk-AS-i-Hemnes 

2010-19-Dalane-Kraftverk-i-Stryn

2010-22-Sagedalen-Kraftverk-i-Bremanger 

2010-23-Mørkedalen-Kraftverk-i-Bremanger 

2010-24-Bele-Kraftverk-i-Surnadal 

2010-25-Engdal-Kraftverk-i-Halsa 

2010-26-Midtre-svultingen-i-Hyllestad

2010-27-Våtvollelva-i-Kvæfjord 

2010-28-Grenan-Kraftverk-i-Bardu 

2010-29-Skoelva-Kraftverk-i-Bardu 

2010-30-Berdalselva-kraftver-i-Rauma 

2010-31-Herfindalen-Kraftverk 

2010-32-Åselva-kraftverk-i-Gaular-kommune 

2010-33-Åselva-elfiske 

2010-34-Almelidelva-i-Modalen 

2010-35-Nåmdalselva-i-Modalen 

2010-36-Budalselva-i-Modalen 

2010-37-Storårevatnet-i-Rissa

2010-38-Kaldåni-i-Vaksdal 

2010-39-Leneselva-tilleggsrapport-om-kryptogamar 

2010-40-Dansefoss-Kraftverk-i-Rissa (1) 

2010-41-Litlelva-Kraftverk-i-Rissa 

2010-42-Fessdalselva-Kraftverk-i-Rissa 

2010-45-Yndestad-Kraftverk-i-Gaular-Fiskerapport 

2010-46-Lødølja-Kraftverk-AS-i-Tydal 

2010-47-Ramsjøelva-Kraftverk-AS-i-Tydal 

2010-49-Maridalselva-I-Bremanger-elfiske 

2010-50-Støylselva.-i-Flora-Notat-om-elvemosefloraen 

2010-51-Øyrafossen-Kraftverk-i-Fjaler 

2010-52-Jakobsmyra-rapport 

2010-53-Mjølsvik-i-Høyanger-tilleggsrapport 

2010-54-Storvasskrågen-Kraftverk-i-Bodø

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Solheimselva Kraftverk AS i Førde kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 16. ISBN 978-82-8215-109-2.

2008-01-Fjellelva-kraftverk-02-12-2008 

2008-02-Dønsåga-kraftverk-18012008 

2008-03-Svartvatnet-kraftverk25012008 

2008-04-Sotnakken-07.01.2008 

2008-05-Langedal-Flora-5-08

2008-06-Nedre-Herand06022008-2 

2008-07-Mølnbekken-kraftverk-22022008siste 

2008-08-Timbra-i-Gloppen-8-08 

2008-09-Hellevang100308-Biologisk-rapport 

2008-10-Jonnstadnotat220308 

2008-11-Kløftelvrapport05032008 

2008-12-Indre-Trandal-Rapport 

2008-13-Kjellstad-150308 

2008-14-Mølnelva-kraftverk28082008 

1508 2008-16-Vengåa-BM-rapport-27072008 

2008-17-Tverrelva-kraftverk-230708fgo2 

2008-18-Eldelva-Biologisk-rapport040908slutt

2008-19-Boggerapport190808endelig 

2008-20-Djupdalsbekken-Biologisk-rapport02092008 

2008-21-Fjellbotnelva24092008 

2008-22-Fjellbekken-Biologisk-rapport281008fgo 

2008-23-Budalselvi-Biologisk-rapportfgo270708 

2008-24-Vassbrekka-Førde-24-08 

2008-25-Støylselva-25-08 

2008-26-Kollebotn-Biologisk-rapportfgo180808 

Oldervik, F. & Langelo, G. F. 2008. Skardsøya Vindmøllepark i Aure kommune i Møre og Romsdal. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 27. ISBN 978-82-8215-046-0.

2008-28-Storvasskrågen-notat260808 

2008-29-Røtelva011208fgo 

2008-30-Mundalselva-05032009 

2008-31-Makkvasselva-Kraftverk-04122008-fgo 

2008-32-Brydalselva-180908-3-fgo 

2008-33-Langfjordtunnelen-Mal-Natur 

2008-34-Storvasskrågen-rapport13112008fgoSiste 

2008-35-Mørsvikelva14062010-BM-endelig 

2008-36-Skorga-19112008 

2008-38-Hauge121208fgo-siste

2008-39-Frøysa161208fgosiste 

2008-40-Frøysadal151208fgo-sistel

Bioreg sine rapportar:

2007-20-Kaldåni-09062008 

2007-19-Botneelva08-12-2007 

2007-18-Makkvasselva-kraftverk01012008-02 

2007-17-Sesselva03.12.2007 

2007-16-Lillegråtåga-kraftverk-28-11-2007 

Oldervik, F. 2007. Kvistadelva kraftverk i Bondalen i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknadar på biologisk mangfald (tilleggsutgreiing). Bioreg AS rapport 2007 : 15. ISBN 978-82-8215-014-9.

2007-14-Gjuvsgrenda-BMrapport 

2007-13-Kysinga-16.10.2007 

2007-12-Langvasselva-18-12-2007 (1) 

Oldervik, F. 2007. Herand Kraft i Jondal kommune i Hordaland fylke. Ymse tema som bør utgreiast i samband med konsesjonssøknad. Bioreg AS. Notat 2007 : 11. ISBN 978-82-8215-010-1.

2007-10-Sagelvi-05.09.2007 

2007-09-Stamåe-i-Skjåk-200709599-3-425774 

2007-08-Vulu-kraftverk-200709488-3-426066 

Oldervik, F. 2007. Valåi kraftverk i Lesja kommune i Oppland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2007 : 07. ISBN 978-82-8215-006-4.

2007-06-Indre-Haukåa-endeleg 

Oldervik, F. 2007. Ytre Haukåa kraftverk i Todalen i Surnadal kommune i Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport 2007 : 05. ISBN 978-82-8215-004-0.

2007-04-Krokvassrapport151-07-2007 

2007-03-Roankraftverk290607 

2007-02-Skusetelva-18112008 

2007-01-Bordalselva-Voss-200707212-7-399434

Andre rapportar:

Oldervik, F. & Gaarder, G. 2007. Andorkraft, Snåsa kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007: 12. ISBN 978-82-8138-212-1.

Oldervik, F. 2007. Rodalselva kraftverk, Halsa kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007: 13.

 1807 

Oldervik, F. 2007. Øvre Engdal kraftverk, Halsa kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007: 17.

1407

Oldervik, F. 2007. Hestenes kraftverk. Gloppen kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007: 22. ISBN 978-82-8215-001-9.

Oldervik, F. 2007. Jønnstad Kraftverk. Sunndal kommune. Verknadar på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2007: 24.

Oldervik, F. 2007. Småkraftverk i midtre del av Gaudalselva. Verknader på biologisk mangfald – revidert rapport. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007: 25.

Oldervik, F. 2007. Naturkartlegging i samband med utbyggingsplan for Myklebustelva i Jølster kommune. Aurland Naturverkstad Rapport 17 – 2007. 32 s.

Oldervik, F. & Solvang, R. 2006. Konsekvensutredning 420 KV-ledning Nea – Järpströmmen (Riksgrensen). Deltema naturmiljø (Flora og fauna). Statnett.

Oldervik, F. 2006. Fossåna kraftverk, Vestnes kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning 2006:23. 

Oldervik, F. 2006. Sandalsfossen kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:5. ISBN 82-8138-101-9.

Oldervik, F. & Gaarder, G. 2006. Steindøla kraftverk, Stryn kommune. Verknader på biologisk mangfald med serleg vekt på kryptogamar. Miljøfaglig Utredning 2006:24.

Oldervik, F.& Gaarder, G. 2006. Vikaelva kraftverk, Stryn kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning 2006:28.

Oldervik, F. 2006. Hoplandselva kraftverk, Stryn kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning 2006:30.

Oldervik, F. 2006. Skjerdalen kraftverk, Gloppen kommune. Verknader på biologisk mangfald med serleg vekt på kryptogamar. Miljøfaglig Utredning 2006:31.

Oldervik, F. 2006. Mjølsvik kraftverk, Høyanger kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning 2006:34.

Oldervik, F. 2006. Elvaaen kraftverk, Overhalla kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning 2006:36.

Oldervik, F. 2006. Biologisk mangfald i Aure inkl. Tustna. Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Oldervik, F. 2006. Bruelva kraftverk. Vanylven kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:41.

Oldervik, F. 2006. Skår kraftverk. Vanylven kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:42.

Oldervik, F. 2006. Engeset kraftverk, Gulen kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:49

Oldervik, F. 2006. Freimselva kraftverk, Odda kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:50.

Oldervik, F. 2006. Håra kraftverk, Odda kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:51.

Oldervik, F. 2006. Einungstølen kraftverk, Odda kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:52

Oldervik, F. 2006. Haukaa kraftverk. Flora kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:58

Oldervik, F. 2006. Fossheimgardane kraftverk. Jølster kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:62

Oldervik, F. 2006. Kjørstadelva kraftverk, Eid kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:67

Oldervik, F. 2006. Maridalen kraftverk, Bremanger kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:68.

Oldervik, F. 2006. Oladalen kraftverk, Bremanger kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:69

Oldervik, F. 2006. Sagedalen kraftverk, Bremanger kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:70

Oldervik, F. 2006. Mørkedalen kraftverk, Bremanger kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:71

Oldervik, F. 2006. Fjelna kraftverk, Hemne kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning 2006:82

Oldervik, F. 2006. Naturtypekartlegging i samband med utbyggingsplan for Kvernelvi i Luster kommune. Aurland Naturverkstad. Rapport 17 – 2006, 32 s.

Oldervik, F. & Hofton, T.H. 2006. Nordre Eldåa kraftverk, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:86

Oldervik, F. & Hofton, T.H. 2006. Eldåa kraftverk, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:88

Oldervik, F . 2006. Søndre Eldåa kraftverk, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006: 87

Oldervik, F . 2006. Børtne kraftverk, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006: 89 .

Gaarder, G., Jordal, J.B., Holtan, D., Larsen, P. & Oldervik, F.G. Marklevende sopper i hasselrike skoger og mineralrike furuskoger i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport. 2005

Oldervik, F. 2005. Fossavatnet kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 6705 

Oldervik, F. 2005. Biologiske undersøkingar i Utladalen landskapsvernområde. Vedboande sopp på furu på Vettismorki. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Statens naturoppsyn. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 4 – 2005.

Oldervik, F. 2005. Herje kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:65. 6505 

Oldervik, F. 2005. Skår kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:61. 6105 

Oldervik, F. 2005. Draura kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 6005 

Oldervik, F. 2005. Viddal kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 5805 

Oldervik, F. 2004. Småkraftverk i Gylelva. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:31. 25 s.

Oldervik, F. 2005. Småkraftverk i Heina. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:33.

Oldervik, F. & Stenberg, I. 2005. 420 kV-kraftleidning Tjeldbergodden-Trollheim. Tilleggsvurdering for flora og fauna grunna på feltarbeid våren 2005. Miljøfaglig Utredning, Rapport 2805 

Oldervik, F. 2005. Furset kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2705 

Oldervik, F. 2005. Ytre Grotle kraftverk. A/S. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2605 

Oldervik, F. 2005. Naturtypekartlegging i HAFS – kommunane i Sogn og Fjordane med særskilt vekt på kulturlandskap. Tilleggsundersøkingar hausten 2004. Miljøfaglig Utredning Rapport 1005 

Oldervik, F. & Stenberg, I. 420 kV-kraftleidning Tjeldbergodden-Trollheim. Tilleggsvurdering for flora og fauna av nye trasear Tjeldbergodden – Romundsetvatnet i Aure og Dalemsfjellet – Eidsfjellet i Hemne. Miljøfaglig Utredning Rapport 905 

Oldervik, F. & Stenberg, I. 420 kV-kraftleidning Tjeldbergodden-Trollheim. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. Miljøfaglig Utredning AS. Rapport 205

Oldervik, F. & Stenberg, I. NOF, 2004. 420 kV-kraftleidning Tjeldbergodden-Trollheim. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. Rapport nr. 6-2004

Oldervik, F & Gaarder, G. 2004. Skorga kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004:19.

Oldervik, F. 2004. Engeset kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004:17.

Oldervik, F 2004. Rødset kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004:18.

Oldervik, F. 2004. Sæterelva kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2104 

Oldervik, F. 2004. Sagelva kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2004

Oldervik, F. 2004. Småkraftverk i midtre del av Gaudalselva. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:29.

Oldervik, F. 2004. Naturbeitemarker i Fedje kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-29.

Oldervik, F. 2004. Småkraftverk i Myrholtelva. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:32. 31 s.

Gaarder, G., Larsen, B.H. & Oldervik, F. 2004. Biologisk mangfold i Austrheim kommune. Supplerende undersøkelser i 2004. Miljøfaglig Utredning, rapport 904

Gaarder, G. & Oldervik, F. 2003. Biologisk mangfold i Averøy kommune. Miljøfaglig utredning. Rapport 2003:19. 38 s..

Oldervik, F. & Stenberg, I. 2003. 420 kV-leidning Viklandet-Istad, tilleggsvurdering for flora og fauna. For justerte traséar mellom Gammelsetervatnet og Istad og ved Brandhol/Toven. NOF. Rapport.