Rapporter 2018

Folden, Ø. & Oldervik, F. G. 2018. Kartlegging av naturtyper i planlagt utbygd område for fritidsboliger ved Marholmsletta, Fræna kommune Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport 2018 : 01. ISBN 978-82-8215-373-7.

Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2018. Vågen kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2018 : 02. ISBN 978-82-8215-374-4.

Oldervik, F., Hasvik, Å. & Lien Langmo, S. H. Skjøtselsplan for 8 slåttemarker på Kletthammer, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2018 : 03. ISBN 978-82-8215-375-1.

Oldervik, F., Hasvik, Å. & Lien Langmo, S. H. Skjøtselsplan for ei slåttemark på Øvre Sliper, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2018 : 04. ISBN 978-82-8215-376-8.

Oldervik, F., Hasvik, Å. & Lien Langmo, S. H. Skjøtselsplan for ei slåttemark på Liabøslettet, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2018 : 05. ISBN 978-82-8215-377-5.

Oldervik, F., Hasvik, Å. & Lien Langmo, S. H. Skjøtselsplan for to slåttemarker på Liabø, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2018 : 06. ISBN 978-82-8215-378-2.

Oldervik, F., Hasvik, Å. & Lien Langmo, S. H. Skjøtselsplan for ei slåttemark på Bruvollen, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2018 : 07. ISBN 978-82-8215-379-9.

Oldervik, F., Hasvik, Å. & Lien Langmo, S. H. Skjøtselsplan for slåttemarka på Nedre Sliper, Klevgardene, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2018 : 08. ISBN 978-82-8215-380-5.

Oldervik, F., Hasvik, Å. & Lien Langmo, S. H. Skjøtselsplan for slåttemarka på Imangen, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2018 : 09. ISBN 978-82-8215-381-2.

Oldervik, F., Hasvik, Å. & Lien Langmo, S. H. Skjøtselsplan for tre slåttemarker på Halsen i Åmotsdalen, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2018 : 10. ISBN 978-82-8215-382-9.

Oldervik, F., Hasvik, Å. & Lien Langmo, S. H. Skjøtselsplan for fem slåttemarker på Sæter, Klevgardene, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2018 : 11. ISBN 978-82-8215-383-6.

Oldervik, F., Hasvik, Å. & Lien Langmo, S. H. Skjøtselsplan for tre slåttemarker på Åmotsdalen gard, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2018 : 12. ISBN 978-82-8215-384-3.

Oldervik, F., Hasvik, Å. & Lien Langmo, S. H. Skjøtselsplan for tre slåttemarker på Vognillsætra, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2018 : 13. ISBN 978-82-8215-385-0.

Langmo, S.H.L. & Oldervik, F. 2018. Skjøtselsplan for Husby kystlynghei, Leka kommune, Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2018 : 14. ISBN 978-82-8215-386-7.