Rapporter 2010

Oldervik, F. G. 2010. Verma Kraftverk AS. Biologiske verdier ved inntaksdam. Bioreg AS rapport 2010 : 01. ISBN 978-82-8215-094-1.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2010. Frya kraftverk i Ringebu og Sør-Fron kommuner i Opplandfylke. Vurdering av verknadar på storaure i Frya. Bioreg AS rapport 2010 : 02. ISBN 978-82-8215-095-8.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2009. Fauskeelva Kraftverk AS i Gaular kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 03. ISBN 978-82-8215-096-5.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2009. Bergsfjordelva Kraftverk i Loppa kommune i Finnmark fylke. Vurdering av virkninger på fisk i Bergsfjordelva og Bergsfjordvatnet. Bioreg AS rapport 2010 : 04. ISBN 978-82-8215-097-2.

Langelo, G. F. & Oldervik, F. G. 2010. Bergsfjord Kraftverk AS i Loppa kommune i Finnmark. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 05. ISBN 978-82-8215-098-9.

Oldervik, F. G. & Grimstad, K. J. 2010. Skarbøelva Kraftverk AS i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 06. ISBN 978-82-8215-099-6.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2009. Elgeneselva Kraftverk AS i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 07. ISBN 978-82-8215-100-9.

Oldervik, F. & Langelo G. F. 2009. Skardsøya Vindmøllepark i Aure kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 08 (2008: 27). ISBN 978-82-8215- 101-6.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2010. Hovlandsfoss Kraftverk i Sigdal kommune i Buskerud fylke. Elvemusling. Bioreg AS rapport 2010 : 09. ISBN 978-82-8215-102-3.

Langelo, G. F. & Oldervik, F. G., 2010. Hovlandfoss Kraftverk i Sigdal kommune i Buskerud. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 10. ISBN 978-82-8215-103-0.

Oldervik, F. 2009. Herand Kraftverk i Jondal kommune i Hordaland. Undersøking av naturmiljø og biologisk mangfald med konsekvensutgreiing. Bioreg AS rapport 2010 : 11. ISBN 978-82-8215-104-7.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Røndøla Kraftverk AS i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 12. ISBN 978-82-8215-105-4.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2010. Utplassering av skulptur i Randselva. Vurdering av konsekvenser for elvemusling og storørret. Bioreg AS rapport 2010 : 13. ISBN 978-82-8215-106-1.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2009. Markafossen Kraftverk AS i Førde kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 14. ISBN 978-82-8215-107-8.

Oldervik, F. G. & Langelo, G. F. 2010. Storelva Kraftverk, Indrehus i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 15. ISBN 978-82-8215-108-5.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Solheimselva Kraftverk AS i Førde kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 16. ISBN 978-82-8215-109-2.

Oldervik, F. G. & Langelo G. F. 2010. Leirvikelva Kraftverk AS i Hemnes kommune i Nordland. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 17. ISBN 978-82-8215-110-8.

Oldervik, F. G. & Langelo G. F. 2009. Brattåga Kraftverk AS i Hemnes kommune i Nordland. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 18. ISBN 978-82-8215-111-5.

Oldervik, F. G. & Langelo, G. F. 2010. Dalane Kraftverk AS i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 19. ISBN 978-82-8215-112-2.

Oldervik, F. 2010. Maridalen kraftverk i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 20. ISBN 978-82-8215-113-9.

Oldervik, F. G., 2010. Oladalen kraftverk i Sørgulen, Bremanger i Sogn og Fjordane fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 21. ISBN 978-82-8215-114-6.

Oldervik, F. G., 2010. Sagedalen kraftverk i Sørgulen, Bremanger i Sogn og Fjordane fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 22. ISBN 978-82-8215-115-3.

Oldervik, F. G., 2010. Mørkedalen kraftverk i Sørgulen, Bremanger i Sogn og Fjordane fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 23. ISBN 978-82-8215-116-0.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2010. Bele kraftverk i Surnadal kommune i Møre og Romsdal fylke. Utgreiing om konsekvensar ved flytting av stasjonsområdet. Tilleggsrapport. Bioreg AS rapport 2010 : 24. ISBN 978-82-8215-117-7.

Oldervik, F. G. 2010. Engdal kraftverk, Halsa kommune i Møre og Romsdal. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS. rapport 2010 : 25. ISBN 978-82-8215-118-4.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Midtre Svultingen kraftverk i Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 26. ISBN 978-82-8215-119-1.

Oldervik, F. G. & Langelo G. F. 2010. Våtvollelva Kraftverk AS i Kvæfjord kommune i Troms fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 27. ISBN 978-82-8215-120-7.

Langelo G. F & Oldervik, F. G. 2010. Grenan Kraftverk AS i Bardu kommune i Troms fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 28. ISBN 978-82-8215-121-4.

Langelo G. F & Oldervik, F. G. 2010. Skoelva Kraftverk AS i Bardu kommune i Troms fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 29. ISBN 978-82-8215-122-1.

Oldervik, F. G. & Grimstad, K. J. 2010. Berdalselva Kraftverk AS. Forekomster av kvitkurle ved rørgate/ inntaksdam. Bioreg AS rapport 2010 : 30. ISBN. 978-82-8215-123-8.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. & Langelo, G. F. 2010. Herfindalen kraftverk i Vaksdal kommune i Hordaland fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 31. ISBN 978-82-8215-124-5.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Åselva kraftverk i Gaular kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 32. ISBN 978-82-8215-125-2.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2010. Åselva kraftverk i Gaular kommune i Sogn og Fjordane fylke. Vurdering av verknadar på fisk. Bioreg AS rapport 2010 : 33. ISBN 978-82-8215-126-9.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Almelidelva kraftverk i Modalen kommune i Hordaland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 34. ISBN 978-82-8215-127-6.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Nåmdalen kraftverk i Modalen kommune i Hordaland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 35. ISBN 978-82-8215-128-3.

Oldervik, F. G. og Grimstad, K. J. 2010. Budalselva kraftverk i Modalen kommune i Hordaland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 36. ISBN 978-82-8215-129-0.

Langelo G. F & Oldervik, F. G. 2010. Storårevatnet Kraftverk AS i Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 37. ISBN 978-82-8215-130-6.

Oldervik, F. G. 2010. Kaldåni kraftverk i Vaksdalen kommune i Hordaland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 38. ISBN 978-82-8215-131-3. Erstatter Bioreg AS rapport 2007: 20.

Oldervik, F.G. 2010. Leneselva kraftverk i Hemne kommune i Sør-Trøndelag fylke. Tilleggsrapport om mosefloraen ved Leneselva. Bioreg AS rapport 2010 : 39. ISBN 978-82-8215-132-0.

Langelo G. F & Oldervik, F. G. 2010. Dansefoss Kraftverk i Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 40. ISBN 978-82-8215-133-7.

Langelo G. F & Oldervik, F. G. 2010. Litlelva Kraftverk i Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 41. ISBN 978-82-8215-134-4.

Langelo G. F & Oldervik, F. G. 2010. Fessdalselva Kraftverk i Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 42. ISBN 978-82-8215-135-1.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Bråberg Kraftverk i Ullensvang herad i Hordaland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 43. ISBN 978-82-8215-136-8.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Liaelva kraftverk i Nord-Aurdal kommune i Oppland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 44. ISBN 978-82-8215-137-5.

Langelo, G. F. & Oldervik, F. G. 2010. Yndestad kraftverk i Gaular kommune i Sogn og Fjordane fylke. Vurdering av verknadar på fisk. Bioreg AS rapport 2010 : 45. ISBN 978-82-8215-138-2.

Langelo G. F & Oldervik, F. G. 2010. Lødølja Kraftverk i Tydal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 46. ISBN-nr. 978-82-8215-139-9.

Langelo G. F & Oldervik, F. G. 2010. Ramsjøelva Kraftverk i Tydal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 47. ISBN-nr. 978-82-8215-140-5.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2010. Oladalen kraftverk i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane fylke. Vurdering av verknadar på fisk. Bioreg AS rapport 2010 : 48. ISBN 978-82-8215-141-2.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2010. Maridalen kraftverk i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane fylke. Vurdering av verknader på fisk. Bioreg AS rapport 2010 : 49. ISBN 978-82-8215-142-9.

Oldervik, F. G., 2010. Støylselva kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke. Bioreg AS. Ny vurdering av elvemose-floraen i Støylselva. Notat 2010 : 50. ISBN 978-82-8215-143-6.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Øyrafossen kraftverk i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 51. ISBN 978-82-8215-144-3.

Oldervik, F. 2010. Overvaking av lav og vedboande sopp i Jakobsmyra Naturreservat, Orkdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Føreundersøking. Bioreg AS rapport 2010 : 52. ISBN 978-82-8215-145-0.

Oldervik, F. 2010. Vurdering av verknadar på biologisk mangfald i samband med planendring for bygging av småkraftverk i Mjølsvikelva i Høyanger kommune, Sogn og fjordane Fylke. Bioreg AS rapport 2010 : 53. ISBN 978-82-8215-146-7.

Langelo, G. og F. Oldervik. Storvasskråga kraftverk i Bodø kommune i Nordland fylke. Biologisk mangfold. Bioreg AS. Rapport 2010 : 54. 978-82-8215-147-4.