Rapporter 2015

Oldervik, F. G. 2014. Åselvi kraftverk AS i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknadar på biologisk mangfald Bioreg AS rapport 2015 : 01. ISBN 978-82-8215-283-9.

Oldervik, F. G. Virkninger på biologisk mangfold ved en eventuell utbygging av Sundheimselva i Vestre Slire. Bioreg AS rapport 2015 : 02. ISBN 978-82-8215-284-6.

Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2015. Mela kraftverk i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag fylke. Utsjekking av eventuelle forekomster av hønsehauk innen influensområdet. Bioreg AS rapport 2015 : 03. ISBN 978-82-8215-285-3.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J, Olsen, O. & Lien Langmo, S. H. 2015. Vartdal kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2015 : 04. ISBN 978-82-8215-286-0.

Oldervik, F. G. 2015. Ålmo kraftverk i Aure kommune i Møre og Romsdal fylke. Revegetering av vegskråning øverst i utbyggingsområdet. Bioreg AS rapport 2015 : 05. ISBN 978-82-8215-287-7.

Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2015. Lønnås i Sørkedalen i Oslo kommune. En vurdering av et nytt planlagt renseanlegg for kloakk og den virkning dette kan gi for biologisk mangfold. Bioreg AS notat/rapport 2015 : 05. ISBN 978-82-8215-287-7.

Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2015. Vengåa kraftverk i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Auking av slukevne. Bioreg AS notat 2015 : 06. ISBN 978-82-8215-288-4.

Langmo, S. H. L, Folden, Ø. & Oldervik, F. G. 2015. Re-kartlegging av 8 tidlegare kystlyngheilokalitetar i Møre og Romsdal. Bioreg AS. Rapport 2015 : 7. ISBN 978-82-8215-289-1.

Oldervik, F. G. & Lien Langmo, S. H. 2015. Skjøtselsplan for Liabø, Utistu, Halsa kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 08. ISBN 978-82-8215-290-7.

Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2015. Skjøtselsplan for Lønset; Ekra, Molde kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 09. ISBN 978-82-8215-291-4.

Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2015. Skjøtselsplan for Åsmo, vest, Rindal kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 10. ISBN 978-82-8215-292-1.

Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2015. Skjøtselsplan for Lunberg, Rindal kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 11. ISBN 978-82-8215-293-8.

Folden Ø. & Oldervik, F. G. 2015. Skjøtselsplan for Eikremsetra – Halten, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 12. ISBN 978-82-8215-294-5.

Folden Ø. & Oldervik, F. G. 2015. Skjøtselsplan for Eikrem – slåtteeng, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 13. ISBN 978-82-8215-295-2.

Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2008. Bystølfossen kraftverk i Voss kommune i Hordaland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2015 : 14. ISBN 978-82-8215-296-9.

Langmo, S.H.L. & Oldervik, F.G. 2015. Skjøtselsplan for Skruen; ovenfor husa. Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 15. ISBN 978-82-8215-297-6.

Langmo, S.H.L. & Oldervik, F.G. 2015. Skjøtselsplan for Skruen; nedenfor husa. Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 16. ISBN 978-82-8215-298-3.

Langmo, S. H. L. & Oldervik, F. G. 2015. Skjøtselsplan for Skruen; ved elva. Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 17. ISBN 978-82-8215-299-0.

Langmo, S.H.L. & Oldervik, F.G. 2015. Skjøtselsplan for Skruen; vest Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 18. ISBN 978-82-8215-300-3.

Langmo S.H.L. & Oldervik F. 2015. Skjøtselsplan for Brudalen S i Ullensaker kommune, Akershus Fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 19. ISBN 978-82-8215-301-0.

Langmo, S. H. L. & Oldervik, F. G. 2015. Verdier knyttet til kulturlandskapet på gården Usti Skruen Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 20. ISBN 978-82-8215-302-7.

Langmo S. H. L. & Oldervik F. 2015. Skjøtselsplan for Dronningen på Ostøya i Bærum kommune, Akershus Fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 21. ISBN 978-82-8215-303-4. Fylkesmannen i Oslo/Akershus. Miljøvernavdelingen.

Langmo, S. H. L. & Oldervik F. 2015. Skjøtselsplan for Dronningen S, Oust gård på Ostøya i Bærum kommune. Bioreg AS rapport 2015 : 22. ISBN 978-82-8215-304-1. Fylkesmannen i Oslo/Akershus, miljøvernavdelingen.

Langmo, S. H. L. & Oldervik, F. 2015. Skjøtselsplan for ei slåttemark tilhørende Oust gård på Ostøya i Bærum kommune. Bioreg AS rapport 2015 : 23. ISBN 978-82-8215-305-8. Fylkesmannen i Oslo/Akershus, miljøvernavdelingen.

Langmo S. H. L. & Oldervik F. G. 2015. Skjøtselsplan for Prinsen på Ostøya i Bærum kommune, Akershus Fylke. Bioreg AS rapport 2015 : 24. ISBN 978-82-8215-306-5. Fylkesmannen i Oslo/Akershus. Miljøvernavdelingen.