Kontakt oss

Vår ledelse

Daglig leder i Bioreg AS er Geir Langelo. Han overtok som daglig leder i 2022. Langelo er biolog og opptatt av å se hvordan mennesker og natur kan samhandle for å ta vare på natur, og minimere negative virkninger av inngrep.

Geir Langelo

Daglig leder

Epost: geir@bioreg.no

Tlf. 99 64 20 71