Kontakt oss

Vår ledelse

Daglig leder i Bioreg Natur og Miljø AS er Ask Totsås Langelo. Ask er opptatt av å se hvordan mennesker og natur kan samhandle for å ta vare på natur, og minimere negative virkninger av inngrep.

Ask Totsås Langelo

Daglig leder

Epost: ask@bioreg.no

Tlf. 41 37 09 11

Geir Frode Langelo

Senior miljørådgiver

Epost: geir@bioreg.no

Tlf. 99 64 20 71