Rapporter 2008

Oldervik, F. 2008. Rota kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 01. ISBN 978-82-8215-020-0.

Oldervik, F. 2008. Dønsåga kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 2. ISBN 978-82-8215-021-7.

Oldervik, F. 2008. Svartvatnet kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 3. ISBN 978-82-8215-022-4.

Oldervik, F. 2007. Overvaking av lav og vedboande sopp i Sotnakkvatnet Naturreservat, Nesset kommune i Møre og Romsdal fylke. Føreundersøking. Bioreg AS rapport 2008 : 04. ISBN 978-82-8215-023-1.

Oldervik, F. 2008. Langedal kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 5. ISBN 978-82-8215-024-8.

Oldervik, F. 2008. Nedre Herand kraftverk i Jondal kommune i Hordaland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 6. ISBN 978-82-8215-025-5.

Oldervik, F. 2008. Mølnbekken kraftverk i Beiarn kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 7. ISBN 978-82-8215-026-2.

Oldervik, F. 2008. Timbra kraft i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 8. ISBN 978-82-8215-027-9.

Oldervik, F. 2008. Hellevang kraftverk i Førde kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 9. ISBN 978-82-8215-028-6.

Oldervik, F. 2008. Naturverdiar i og ved Eikesdalen Landskapsvernområde, Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Bioreg AS. Notat 2008 : 10. ISBN 978-82-8215-029-3.

Oldervik, F. 2008. Kløftelva kraftverk i Øksendalen i Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport 2007 : 11. ISBN 978-82-8215-030-9.

Oldervik, F. 2008. Indre Trandal kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 12. ISBN 978-82-8215-031-6

Oldervik, F. 2008. Kjellstaddalen kraftverk i Stranda kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 13. ISBN 978-82-8215-032-3.

Oldervik, F. 2008. Øvre Mølnelva kraftverk i Bodø kommune i Nordland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 14. ISBN 978-82-8215-033-0.

Oldervik, F. 2008. Brydalselva kraftverk i Masfjorden kommune i Hordaland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 15. ISBN 978-82-8215-034-7.

Oldervik, F. 2008. Vengåa kraftverk i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 16. ISBN 978-82-8215-035-4.

Langelo, G.F. og F. Oldervik 2008. Tverrelva kraftverk AS (sus) i Nesset kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 17. ISBN 978-82-8215-036-1.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2008. Eldeelva kraftverk i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 18. ISBN 978-82-8215-037-8.

Oldervik, F. G. & Langelo, G. F. 2008. Boggeelva kraftverk i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 19. ISBN 978-82-8215-038-5.

Oldervik, F.G. og G.F. Langelo, 2008. Djupdalsbekken kraftverk i Hemne kommune i Sør-Trøndelag fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 20. ISBN 978-82-8215-039-2.

Oldervik, F. 2008. Fjellbotnelva kraftverk i Vaksdal kommune i Hordaland fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 21. ISBN 978-82-8215-040-8.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2008. Fjellbekken kraftverk i Hemne kommune i Sør-Trøndelag fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 22. ISBN 978-82-8215-041-5.

Oldervik, F.G. og G.F. Langelo, 2008. Budalselvi kraftverk i Modalen kommune i Hordaland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 23. ISBN 978-82-8215-042-2.

Oldervik, F. G. & Langelo, G. F. 2008. Vassbrekka kraftverk i Førde kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 24. ISBN 978-82-8215-043-9.

Oldervik, F. G., Langelo, G. F. & Grimstad, K. J.. 2008. Støylselva kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke. Bioreg AS. Tilleggsrapport 2008 : 25. ISBN 978-82-8215-044-6.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2008. Kollebotn kraftverk i Modalen kommune i Hordaland fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 26. ISBN 978-82-8215-045-3.

Oldervik, F. & Langelo, G. F. 2008. Skardsøya Vindmøllepark i Aure kommune i Møre og Romsdal. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 27. ISBN 978-82-8215-046-0.

Langelo, G. og F. Oldervik. Storvasskråga kraftverk i Bodø kommune i Nordland fylke. Biologisk mangfold. Bioreg AS notat 2008 : 28. ISBN 978-82-8215-047-7.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2008. Rota kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Fiskeundersøkelse. Bioreg AS rapport 2008 : 29. ISBN 978-82-8215-048-4.

Oldervik, F. 2008. Mundalselvi kraftverk i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 30. ISBN 978-82-8215-049-1.

Oldervik, F & Langelo, G. 2008. Makkvasselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 31. ISBN 978-82-8215-050-7.

Oldervik, F. 2008. Brydalselva kraftverk i Masfjorden kommune i Hordaland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Oppdatert versjon. Bioreg AS rapport 2008 : 32. ISBN 978-82-8215-051-4.

Oldervik, F. & Langelo G.F. 2008. Rv. 64, Langfjordtunnelen i Molde og Rauma kommunar i Møre og Romsdal. Undersøking av naturmiljø knytt til kommunedelplan med KU. Bioreg AS rapport 2008 : 33. ISBN 978-82-8215-052-1.

Langelo, G. og F. Oldervik. Storvasskråga kraftverk i Bodø kommune i Nordland fylke. Biologisk mangfold. Bioreg AS. Rapport 2008 : 34. ISBN 978-82-8215-053-8.

Langelo, G. og F. Oldervik. 2008. Mørsvikelva kraftverk i Sørfold kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 35. ISBN 978-82-8215-054-5.

Langelo, G. F. og F. G. Oldervik, 2008. Skorga kraftverk i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 36. ISBN 978-82-8215-055-2.

Oldervik, F. 2008. Langedalen kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 37. ISBN 978-82-8215-056-9.

Langelo, G.F. og F.G. Oldervik, 2008. Hauge kraftverk i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 38. ISBN 978-82-8215-057-6.

Langelo, G.F. og Oldervik, F. G. 2008. Frøysa kraftverk i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 39. ISBN 978-82-8215-058-3.

Langelo, G.F. og Oldervik, F.G. 2008. Frøysadal kraftverk i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 40. ISBN 978-82-8215-059-0.