Rapporter 2013

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2013. Skjøtselsplan for Vågsetra slåttemark, Misfjorden i Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 01. ISBN 978-82-8215-230-3.

Lien Langmo, S.H., Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. & Olsen, O. 2013.  Torvik kraftverk i Førde kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2013 : 02. ISBN 978-82-8215-231-0.

Folden, Ø. & Oldervik, F. G. 2013. Kort rapport om ni verdfulle slåttemarkslokalitetar i Norddal kommune i Møre og Romsdal. Bioreg AS rapport 2013 : 03. ISBN 978-82-8215-232-7.

Oldervik, F. 2013. Maridalen kraftverk i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2013 : 04. ISBN 978-82-8215-233-4. (Bygd på Bioreg AS rapport 2010 : 20)

Oldervik, F. G., 2013. Sagedalen kraftverk i Sørgulen, Bremanger i Sogn og Fjordane fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2013 : 05. ISBN 978-82-8215-234-1. (Bygd på Bioreg AS rapport 2010 : 22)

Olsen, O., Grimstad, K. J. & Oldervik, F.G. 2013. Kartlegging av gamle og hole eiketre i Sunnfjordområdet i 2012. Bioreg AS rapport 2013 : 06. ISBN 978-82-8215-235-8.

Oldervik, F. G. 2013. Omdisponering av Hamnebrotet/Ergan frå Friområde til Næring. Konsekvensar for krykkjekolonien i bergveggen der og særskild med tanke på §§ 8-12 i Naturmangfaldloven. Bioreg AS rapport 2013 : 07. ISBN 978-82-8215-236-5.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J, Olsen, O. & Lien Langmo, S. H. 2013.  Vartdal kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknadar på biologisk mangfald inkl. fisk. Bioreg AS rapport 2013 : 08. ISBN 978-82-8215-237-2.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G., & Olsen O. 2013. Osen Kraftverk i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2013 : 09. ISBN: 978-82-8215-238-9.

Lien Langmo, S. H, Oldervik, F. G., Olsen, O. &. 2013. Langevågsholmane i Sula kommune i Møre og Romsdal Fylke. Kartlegging av sjøfugl og biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2013 : 10. ISBN 978-82-8215-239-6.

Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2012. Valåi kraftverk i Lesja kommune i Oppland fylke. Utsjekking av eventuelle forekomster av hønsehauk innen influensområdet. Påvisning av det mest gunstige inntaksområdet i forhold til biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2013 : 11. ISBN 978-82-8215-240-2.

Folden, Ø. Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2013. Supplerande undersøkingar av ein del potensielle slåttemarkslokalitetar i Rauma kommune i Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 12. ISBN; 978-82-8215-241-9.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2013. Mundalselva Kraftverk i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane fylke. Vurdering av verknadar på fisk. Bioreg AS rapport 2013 : 13. ISBN 978-82-8215-242-6.

Oldervik, F.G., Folden Ø. & Langmo S.H.L. 2013. Skjøtselsplan for Vika i Isfjorden, Rauma kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 14. ISBN 978-82-8215-243-3.

Oldervik, F.G. & Folden Ø. 2013. Skjøtselsplan for Bogge; Hagbø, Nesset kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 15. ISBN 978-82-8215-244-0.

Oldervik, F.G. & Folden Ø. 2013. Skjøtselsplan for Grytneset i Øksendal, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 16. ISBN 978-82-8215-245-7.

Oldervik, F. G., & Olsen, O. 2013. Notat. Indre Trandal kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknader på biologisk mangfald ved ei redusert utbygging. Bioreg AS rapport 2013 : 17. ISBN; 978-82-8215-246-4.

Oldervik, F.G., Folden Ø. & Langmo S.H.L. 2013. Skjøtselsplan for Slettahjellen, Rauma kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 18. ISBN 978-82-8215-247-1.

Folden Ø. & Oldervik, F.G. 2013. Tre skjøtselsplanar for Barsteinen, Nesset kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 19. ISBN 978-82-8215-248-8.

Oldervik, F.G., Folden Ø. & Langmo S.H.L. 2013. Skjøtselsplan for Brudevoll, Rauma kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 20. ISBN 978-82-8215-249-5.

Langmo, S.H.L. & Oldervik, F.G. 2013. Skjøtselsplaner for Vognillsætra, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 21. ISBN 978-82-8215-250-1.

Folden Ø. & Oldervik, F.G. 2013. Skjøtselsplan for Syltesetra; Hagan, Fræna kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 22. ISBN 978-82-8215-251-8.

Oldervik, F.G., Folden Ø. & Langmo S.H.L. 2013. Skjøtselsplan for Gjerda, Norddal kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 23. ISBN 978-82-8215-252-5.

Langmo S.H.L., Folden Ø. & Oldervik, F.G. 2013. Skjøtselsplan for Løkra, Rauma kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 24. ISBN 978-82-8215-253-2.

Oldervik, F.G., Folden Ø. & Langmo S.H.L. 2013. Fem skjøtselsplanar for Muriås og Nerås, Norddal kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 25. ISBN 978-82-8215-254-9.

Oldervik, F.G., Folden Ø. & Langmo S.H.L. 2013. Skjøtselsplan for Slettalykkja, Rauma kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 26. ISBN 978-82-8215-255-6.

Folden Ø., Langmo S.H.L. & Oldervik, F.G. 2013. To skjøtselsplanar for Kilsti, Norddal kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 27. ISBN 978-82-8215-256-3.

Oldervik, F.G., Olsen, O. & Langmo S.H.L. 2013. Skjøtselsplan for Hellebost, søndre – Holmen, Almklovdalen Vanylven kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 28. ISBN 978-82-8215-257-0.

Lien Langmo, S.H., Folden, Ø. & Oldervik, F. G. 2013. Supplerende kartlegging av naturtyper i Rissa kommune, Sør-Trøndelag Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 29. ISBN 978-82-8215-258-7.

Langmo S.H.L., Folden Ø. & Oldervik, F.G. 2013. Skjøtselsplan for Månasetra, Rauma kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2013 : 30. ISBN 978-82-8215-259-4.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G. 2013. & Olsen, O. Leksa Kraftverk AS i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2013 : 31. ISBN 978-82-8215-260-0.

Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2013. Rangåa Kraftverk AS i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag fylke. Virkninger på biologisk mangfold ved en utbygging av Rangåa. Bioreg AS rapport 2013 : 32. ISBN 978-82-8215-261-7.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2013. Kvernhusfossen kraftverk i Modalen kommune i Hordaland fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2013 : 33. ISBN 978-82-8215-262-4.

Folden Ø. & Oldervik, F.G. 2013. Sør-Ramsøya i Averøy kommune. Rapport om ei slåttemark. Bioreg AS rapport 2013 : 34. ISBN 978-82-8215-263-1.