Rapporter 2011

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2011. Paulen kraftverk i Jølster kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2011 : 01. ISBN 978-82-8215-148-1.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2011. Berdalselva kraftverk AS i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2011 : 02. ISBN 978-82-8215-149-8

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2011. Vassbakken kraftverk AS i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2011 : 03. ISBN 978-82-8215-150-4.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2011. Syreflot Kraftverk AS i Ullensvang herad i Hordaland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2011 : 04. ISBN 978-82-8215-151-1.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2011. Kråkelva Kraftverk AS i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2011 : 05. ISBN 978-82-8215-152-8.

Oldervik, F. 2011. Overvaking av lav og vedboande sopp i Sotnakkvatnet Naturreservat, Nesset kommune i Møre og Romsdal fylke. Undersøking hausten 2010. Bioreg AS rapport 2011 : 06. ISBN 978-82-8215-153-5.

Oldervik, F. G. 2011. Skår kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2011 : 07. ISBN 978-82-8215-154-2.

Oldervik, F.G. 2011. Skjøtselsplaner for slåttemarker på Halsen gard i Åmotsdalen. Bioreg AS rapport 2011 : 08. ISBN 978-82-8215-155-9.

Oldervik, F.G. 2011. Skjøtselsplan for slåttemarker på Åmotsdalen gard. Bioreg AS rapport 2011 : 09. ISBN 978-82-8215-156-6.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. & Olsen, O. 2011. Vassbakke kraftverk i Volda kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2011 : 10. ISBN 978-82-8215-157-3.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. & Olsen, O. 2011. Grøndalen kraftverk i Volda kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2011 : 11. ISBN: 978-82-8215-158-0.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. & Olsen O. 2011. Osdal kraftverk i Volda kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2011 : 12. ISBN: 978-82-8215-159-7.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. & Olsen, O. 2011. Snilldalselva kraftverk AS i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2011 : 13. ISBN 978-82-8215-160-3.

Oldervik, F. G. 2009. Undersøking av førekomstar av lita ramslaukfluge på Nordre Nordmøre og i Trøndelagsfylka vår/sommar 2011. Bioreg AS Rapport 2011 : 14. ISBN 978-82-8215-161-0.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. & Olsen, O. 2011. Haukaa kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2011 : 15. ISBN 978-82-8215-162-7.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J., Høitomt, T. & Olsen, O. 2011. Benna kraftverk AS i Gausdal kommune i Oppland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2011 : 16. ISBN 978-82-8215-163-4.

Oldervik, F. G. & Grimstad, K. J. 2011. Storelva kraftverk AS i Tromsø kommune i Troms fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2011 : 17. ISBN 978-82-8215-164-1.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. 2010 & Olsen, O. 2011. Tverråni kraftverk i Modalen kommune i Hordaland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2011 : 18. ISBN 978-82-8215-165-8.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. 2010 & Olsen, O. 2011. Seljedalselvi kraftverk i Modalen kommune i Hordaland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2011 : 19. ISBN 978-82-8215-166-5.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. 2010 & Olsen, O. 2011. Bleidalselvi kraftverk i Modalen kommune i Hordaland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2011 : 20. ISBN 978-82-8215-167-2.

Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2011. Rådåe Kraftverk AS i Dovre kommune i Oppland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2011 : 21. ISBN 978-82-8215-168-9.

Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2011. Bjurbekken kraftverk AS i Hemnes kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2011 : 22. ISBN 978-82-8215-169-6.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2011. Skjøtselsplan for Habostaddalen; Arneberg og Arneberg aust, Stranda kommune Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2011 : 23. ISBN 978-82-8215-170-2.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2011. Skjøtselsplan for Velledalen; Drotninghaug, Reiten, Sykkylven kommune Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2011 : 24. ISBN 978-82-8215-171-9.

Oldervik, F.G. & Folden Ø. 2011. Skjøtselsplan for Hjellane; Bjorli , Stranda kommune Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2011 : 25. ISBN 978-82-8215-172-6.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2011. Skjøtselsplan for Fausa: Brune, Stranda kommune Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2011 : 26. ISBN 978-82-8215-173-3.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2011. Skjøtselsplan for Bjøringsetra, vest, Aure kommune Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2011 : 27. ISBN 978-82-8215-174-0.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2011. Skjøtselsplan for Bjøringsetra, aust, Aure kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2011 : 28. ISBN 978-82-8215-175-7.

Oldervik, F.G. & Folden. Ø. 2011. Skjøtselsplan for Espneset slåttemark, Gjerde i Aure kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2011 : 29. ISBN 978-82-8215-176-4.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2011. Skjøtselsplan for to slåttemarker på Brattset, Nordigarden i Aure kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2011 : 30. ISBN 978-82-8215-177-1.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2011. Skjøtselsplan for ei slåttemark på Brattset Sørgard, Aure kommune i Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2011 : 31. ISBN 978-82-8215-178-8.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2011. Skjøtselsplan for ei slåttemark på Semundset, Foldfjorden i Aure kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2011 : 32. ISBN 978-82-8215-179-5.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2011. Skjøtselsplan for ei slåttemark i Olsvik, Foldfjorden i Aure kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2011 : 33. ISBN 978-82-8215-180-1.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2011. Registrering av biologisk mangfald og vurdering av skjøtselsbehov for fire naturtypelokalitetar innan Romsdalen landskapsvernområde. Bioreg AS rapport 2011 : 34. ISBN 978-82-8215-181-8.

Folden, Ø. & Oldervik, F.G. 2011. Registrering av fremmede treslag innen Grytdalen naturreservat i Orkdal kommune, samt vurdering av behov for tiltak på de aktuelle stedene. Bioreg AS rapport 2011 : 35. ISBN 978-82-8215-182-5.

Oldervik, F. G. & Høitomt, T. 2011. Selgjerdjuvet Kraftverk AS i Eidfjord kommune i Hordaland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2011 : 36. ISBN 978-82-8215-183-2.

Oldervik, F. G. & Høitomt, T. 2011. Eikerapbekken Kraftverk AS i Åseral kommune i Vest-Agder fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2011 : 37. ISBN 978-82-8215-184-9.