Rapporter 2009

Oldervik, F. 2008. Kjerland og Tveito kraftverk i Granvin kommune i Hordaland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 01. ISBN 978-82-8215-060-6.

Langelo, G.F. og Oldervik, F.G. 2009. Korsadal kraftverk i Stordal kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 02. ISBN 978-82-8215-061-3.

Langelo, G.F. og Oldervik, F.G, 2009. Røyrhus kraftverk i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 03. ISBN 978-82-8215-062-0.

Langelo, G. F. og Oldervik, F.G. 2009. Uksagelva kraftverk i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 04. ISBN 978-82-8215-063-7.

Langelo, G.F. og Oldervik, F.G. 2009. Ala kraftverk i Vang kommune i Oppland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 05. ISBN 978-82-8215-064-4.

Oldervik, F. & Langelo G.F. 2009. Herand Kraftverk i Jondal kommune i Hordaland. Undersøking av naturmiljø og biologisk mangfald med KU. Bioreg AS rapport 2009 : 06. ISBN 978-82-8215-065-1.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2009. Kolåselvi kraftverk i Vik kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 07. ISBN 978-82-8215-066-8.

Oldervik, F. G. 2009. Torske kraftverk i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 08. ISBN 978-82-8215-067-5.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2009. Brekka kraftverk i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 09. ISBN 978-82-8215-068-2.

Langelo, G. F. og Oldervik, F.G. 2009. Anga kraftverk i Førde kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 10. ISBN 978-82-8215-069-9.

Oldervik, F. G. 2009. Tverråa kraftverk i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 11. 978-82-8215-070-5.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2009. Kvidalen kraftverk i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 12. ISBN 978-82-8215-071-2.

Oldervik, F G & Langelo G. F. 2009. Langfjordtunnelen i Molde/Rauma kommunar i Møre og Romsdal Fylke. Konsekvensutgreiing på tema naturmiljø. Bioreg AS rapport 2009 : 13. Oppdateringa av rapport 2008 : 33. ISBN 978-82-8215-072-9.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2009. Høgelida kraftverk i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 14. 978-82-8215-073-6.

Oldervik, F.G. 2009. Eikeelva kraftverk i Haram kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 15. 978-82-8215-074-3.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2009. Stårheim Kraft AS i Eid kommune i Sogn og Fjordane. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 16. ISBN 978-82-8215-075-0.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2009. Gammelsagelva Kraftverk AS i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2009 : 17. ISBN 978-82-8215-076-7.

Oldervik, F. G. & Langelo, G. F. 2009. Skallelva Kraftverk AS i Halsa kommune i Møre og Romsdal. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2009 : 18. ISBN 978-82-8215-077-4 .

Langelo, G. F. og Oldervik F. G., 2009. Venna kraftverk i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS. Tilleggsrapport 2009 : 19. ISBN 978-82-8215-078-1.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2009. Svorunda kraftverk AS i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 20. ISBN 978-82-8215-079-8.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2009. Mjølkedøla kraftverk AS i Vang kommune i Oppland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 21. ISBN 978-82-8215-080-4.

Oldervik F. G., 2009 & Grimstad, K. J. Kvamselva kraftverk i Gaular kommune i Sogn og Fjordane fylke. Bioreg AS. Tilleggsrapport 2009 : 22. ISBN 978-82-8215-081-1.

Oldervik F. G., 2009 & Langelo, G. F. 2009. Sennesetelva kraftverk i Gaular kommune i Sogn og Fjordane fylke. Bioreg AS. Tilleggsrapport 2009 : 23. ISBN 978-82-8215-082-8.

Oldervik, F.G. & Grimstad, K. J. 2009. Driva kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 24. ISBN 978-82-8215-083-5.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2009. Vangjolo kraftverk i Voss kommune i Hordaland fylke. Vurdering av verknadar på fisk. Bioreg AS rapport 2009 : 25. ISBN 978-82-8215-084-2.

Oldervik, F. G. 2009. Vangjolo Kraftverk AS i Voss kommune i Hordaland. Vurdering av verknadar for fugl. Bioreg AS rapport (notat) 2009 : 26. ISBN 978-82-8215-085-9.
Rapporten omtaler rovfugler som er skjermet mot offentlig innsyn og kan sendes til personer som arbeider med offentlig forvaltning i nærområdet.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2009. Haugaelva kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane fylke. Fiskeundersøking i Storelva. Bioreg AS rapport 2009 : 27. ISBN-nr: 978-82-8215-086-6.

Oldervik F. G., 2009 & Langelo, G. F. 2009. Overføring av Liltbekken til Myrholtvatnet. Utgreiing om biologisk mangfald innan planområdet. Bioreg AS. Tilleggsrapport 2009 : 28. ISBN 978-82-8215-087-3.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2009. Strandelva kraftverk i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 29. ISBN 978-82-8215-088-0.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2009. Kvernåi kraftverk i Lesja kommune i Oppland fylke. Fiskeundersøking i Kvernåi. Bioreg AS rapport 2009 : 30. ISBN 978-82-8215-089-7.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2009. Kvernåi kraftverk i Lesja kommune i Oppland fylke. Utgreiing om Kvernåi si bekkekløft. Tilleggsrapport. Bioreg AS rapport 2009 : 31. ISBN 978-82-8215-090-3.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2009. Fauskåa kraftverk AS i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2009 : 32. ISBN 978-82-8215-091-0.

Oldervik, F.G. 2009. Grøvla kraftverk i Førde kommune i Sogn og Fjordane fylke. Utgreiing om ei fossesprøytsone ved nedste fossen i Grøvla. Tilleggsrapport. Bioreg AS rapport 2009 : 33. ISBN-nr: 978-82-8215-092-7.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2009. Reina Kraftverk AS i Overhalla kommune i Nord-Trøndelag. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2009 : 34. ISBN 978-82-8215-093-4.