Rapporter 2017

Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2017. Bjørdal Kraftverk AS i Ørsta kommune, Møre og Romsdal. Biologiske verdiar registrert ved inntak og langs øvre del av røyrgata i samband med ei oppdatering av kraftverket. Bioreg AS rapport (Notat) 2017 : 01. ISBN 978-82-8215-322-5.

Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2017. Instebotnvatnet som vassreservoar for Sesselva Kraftverk AS i Vestnes kommune, Møre og Romsdal. Biologiske verdiar registrert langs vatnet og ved terskelen i samband med ei planlagd regulering av vatnet som reservoar for Sesselva Kraftverk AS. Bioreg AS rapport (Notat) 2017 : 02. ISBN 978-82-8215-323-2.

Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2017. Eidsdal kraftverk. Verknadar for anadrom fisk av å auka maks slukeevne frå 3,6 m³/s til 4,2 m³/s. Bioreg AS rapport (Notat) 2017 : 03. ISBN 978-82-8215-324-9.

Langmo, S. H. L. & Oldervik, F. G. 2016. Kort notat om kartlegging av naturtyper knyttet til kulturlandskapet på Sandvollsætra i Langvelldalen i Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS Rapport/notat 2017 : 04. ISBN 978-82-8215-325-6.

Langmo, S. H. L. & Oldervik, F. G. 2017. Skjøtselsplan for Rossvika N i Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Bioreg AS Rapport 2017 : 05. ISBN 978-82-8215-326-3.

Langmo, S. H. L. & Oldervik, F. G. 2017. Skjøtselsplan for Rossvika S, kystlynghei, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Bioreg AS Rapport 2017 : 06. ISBN 978-82-8215-327-0.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik F. G. 2017. Skjøtselsplan for Dalbakk i Oslo kommune og fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 07 . ISBN 978-82-8215-328-7.

Langmo S. H. L., Olsen. O. & Oldervik F. G. 2016. Skjøtselsplan for Fallet i Himdalen, Aurskog-Høland kommune, Akershus Fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 08. ISBN; 978-82-8215-329-4.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik F. G. 2017. Skjøtselsplan for Husebybakken II i Oslo kommune og fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 09. ISBN 978-82-8215-330-0.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik, F. G. 2017. Skjøtselsplan for Lutdalen i Oslo kommune og fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 10. ISBN 978-82-8215-331-7.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik F. G. 2017. Skjøtselsplan for Nedsaga øst, Raudsjøgrenda i Enebakk kommune, Akershus Fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 11 . ISBN 978-82-8215-332-4.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik F. G. 2017. Skjøtselsplan for Nordre Rakeie i Nes kommune, Akershus Fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 12 . ISBN 978-82-8215-333-1.

Langmo, S. H. L., Olsen, O. & Oldervik, F. G. 2017. Skjøtselsplan for Prinsdal skytebane i Oslo kommune, Akershus Fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 13. ISBN 978-82-8215-334-8.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik F. 2017. Skjøtselsplan for Solbakken Øst i Nannestad kommune, Akershus Fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 14. ISBN 978-82-8215-335-5.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik F. 2017. Skjøtselsplan for Sør Bundli i Hurdal kommune, Akershus Fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 15. ISBN 978-82-8215-336-2.

Langmo S. H. L., Olsen O. & Oldervik F. G. 2017. Skjøtselsplan for Ulsrud T-banestasjon i Oslo kommune og fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 16. ISBN 978-82-8215-337-9.

Langmo S. H. L, Olsen., O. & Oldervik F. G. 2017. Skjøtselsplan for Østre vei V i Asker kommune, Akershus Fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 17. ISBN 978-82-8215-338-6.

Folden, Ø., Olsen, O. & Oldervik, F. G. 2016. Skildring av og skjøtselsplan for tre kystlyngheilokalitetar på Riste (62/1) i Sande kommune, Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 18. ISBN 978-82-8215-339-3.

Folden, Ø., Olsen, O., Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2017. Naturtypeskildring og skjøtselsplan for ein kystlyngheilokalitet på Raudøyna (64/3 og 4) i Ørsta kommune, Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 19. ISBN 978-82-8215-340-9.

Folden, Ø., Olsen, O., Lien Langmo S. H. & Oldervik, F. G. 2017. Naturtypeskildring og skjøtselsplan for Storevarden (36/11) i Herøy kommune, Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 20. ISBN 978-82-8215-341-6.

Folden, Ø., Olsen, O., Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2017. Naturtypeskildring og skjøtselsplan for Barmen (gnr 7 og 8) i Herøy kommune, Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 21. ISBN 978-82-8215-342-3.

Folden, Ø., Olsen, O., Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2017. Skildring av og skjøtselsplan for kystlyngheia på Storholmen (36/11) i Sande kommune, Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 22. ISBN 978-82-8215-343-0

.Langmo S.H.L., Olsen, O. & Oldervik F. 2017. Skjøtselsplan for Århustoppen i Asker kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 23. ISBN 978-82-8215-344-7.

Langmo S.H.L., Olsen, O. & Oldervik F. 2017. Skjøtselsplan for Fornebuveien 80 i Bærum kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 24. ISBN 978-82-8215-345-4.

Langmo, S. H. L., Oldervik, F. G. 2017. Revisjon av og utarbeidelse av skjøtselsplaner for utvalgte slåttemarker i Oslo og Akershus i 2016. Bioreg AS rapport 2017 : 25. ISBN 978-82-8215-346-1.

Olsen, O., & Oldervik, F. G. 2017. Fiskåholmen i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke. Vurdering av verdiar og konsekvensar for biologisk mangfald ved ei vidare utbygging av holmen. Bioreg AS rapport 2017 : 26. ISBN 978-82-8215-347-8.

Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2015. Breimo kraftverk i Voss kommune i Hordaland fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2017 : 27. ISBN 978-82-8215-348-5.

Oldervik, F. G. & Utne, D. E. 2017. Skjøtselsplan for Hafstad, Oppibakkekra (99/1) i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 28. ISBN 978-82-8215-349-2.

Oldervik, F. G. & Utne, D. E. 2017. Skjøtselsplan for Våreng under Reiten (52/13) i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 29. ISBN 978-82-8215-350-8.

Oldervik, F. G. & Utne, D. E. 2017. Skjøtselsplan for Tingvoll-lia vest (50/7) (rev.), Tingvoll i Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 30. ISBN 978-82-8215-351-5.

Langmo, S. H. L. & Oldervik, F. G. 2017. Skjøtselsplan for Skarahaugen, Eikrem (rev.) (106/11 og 12) i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS Rapport 2017 : 31. ISBN 978-82-8215-352-2.

Oldervik, F. G. og Utne, D. E. 2017. Skjøtselsplan for Hamna, Innergarden Åkvika (rev.) (13/3) i Halsa kommune, Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS Rapport 2017 : 32. ISBN 978-82-8215-353-9.

Langmo, S.H.L. & Oldervik, F. G. 2015. Skjøtselsplan for Tømmerdalsaunet i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 33. ISBN 978-82-8215-354-6.

Langmo, S.H.L. & Oldervik, F. G. 2015. Skjøtselsplan for Kvernsjøli i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 34. ISBN 978-82-8215-355-3.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik, F. 2017. Skjøtselsplan for Tunnsjøsetra i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 35. ISBN 978-82-8215-356-0.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik, F. 2017. Skjøtselsplan for Skillinghaug i Nes kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017: 36. ISBN 978-82-8215-357-7.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik, F. 2017. Skjøtselsplan for Nybakk i Nes kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017: 37. ISBN 978-82-8215-358-4.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik, F. 2017. Skjøtselsplan for Udnessæter i Nes kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017: 38. ISBN 978-82-8215-359-1.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik, F. 2017. Skjøtselsplan for Kaffeholmen i Nes kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017: 39. ISBN 978-82-8215-360-7.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik, F. 2017. Skjøtselsplan for Steinshaugen i Nes kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017: 40. ISBN 978-82-8215-361-4.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik, F. 2017. Skjøtselsplan for Sagbakken i Nes kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 41. ISBN 978-82-8215-362-1.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik, F. 2017. Skjøtselsplan for Elstadbråtan i Eidsvoll kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017 : 42. ISBN 978-82-8215-363-8.

Langmo S. H. L., Olsen, O. & Oldervik, F. 2017. Skjøtselsplan for Blakstadbukta i Asker kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017: 43. ISBN 978-82-8215-364-5.

Langmo, S. H. L., Oldervik, F. & Utne, D. E. 2017. Skjøtselsplaner for Mortegropa i Aurskog/Høland i Akershus fylke. Bioreg AS rapport 44. ISBN 978-82-8215-365-2.

Langmo, S. H. L., Oldervik, F. & Utne, D. E. 2017. Skjøtselsplaner for Dølerud i Oslo kommune og fylke. Bioreg AS rapport 45. ISBN 978-82-8215-366-9.

Langmo S. H. L., Oldervik, F. & Utne D. E. 2017. Skjøtselsplan for Brattlia i Nes kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017: 46. ISBN 978-82-8215-367-6.

Langmo S. H. L., Oldervik, F. & Utne D. E. 2017. Evaluering av skjøtselsplan for Øvre Rognstad i Hurdal kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017: 47. ISBN 978-82-8215-368-3.

Langmo S. H. L., Oldervik, F. & Utne D. E. 2017. Evaluering av skjøtselsplan for Sibilrud i Hurdal kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017: 48. ISBN 978-82-8215-369-0.

Langmo S. H. L., Oldervik, F. & Utne D. E. 2017. Evaluering av skjøtselsplan for Almeli i Eidsvoll kommune, Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2017: 49. ISBN 978-82-8215-370-6.

Langmo S. H. L., Oldervik, F. & Utne D. E. 2017. Evaluering og supplering av skjøtselsplan for Gjevika i Ski kommune, Akershus fylke. Bioreg AS notat (rapport) 2017: 50. ISBN 978-82-8215-371-3

Langmo S. H. L., Oldervik, F. & Utne D. E. 2017. Skjøtselsplan for Haugen under Burud i Lommedalen i Bærum kommune, Akershus fylke. Bioreg AS notat (rapport) 2017: 51. ISBN 978-82-8215-372-0.