Rapporter 2012

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplan for slåttemark på Liabøslettet, Klevgardene, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 01. ISBN 978-82-8215-185-6.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplan for tre slåttemarker på Liabø, Klevgardene, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 02. ISBN 978-82-8215-186-3.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplan for to slåttemarker på Sæter, Klevgardene, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 03. ISBN 978-82-8215-187-0.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplaner for åtte slåttemarker på Kletthammer, Klevgardene, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 04. ISBN 978-82-8215-188-7.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplan for slåttemark på Sliper, øvre (Rønningen), Klevgardene-Sliper-Dettli, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 05. ISBN 978-82-8215-189-4.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplan for slåttemark på Sliper, nedre, Klevgardene-Sliper-Dettli, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 06. ISBN 978-82-8215-190-0.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplan for slåttemark på Imangen, Klevgardene, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 07. ISBN 978-82-8215-191-7.

Oldervik, F. G. & Grimstad, K. J. 2012. Lindland Kraftverk AS i Kvinesdal kommune i Vest-Agder fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2012 : 08. ISBN 978-82-8215-192-4.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. & Olsen, O. 2012. Gipa Kraftverk AS i Vang kommune i Oppland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2012 : 09. ISBN 978-82-8215-193-1.

Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2012. Regulering av Instebotnvatnet, Fossheim Kraftverk AS i Jølster kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2012 : 10. ISBN 978-82-8215-194-8.

Oldervik, F. G., Olsen, O. & Grimstad, K. J. 2012. Naturmiljø og biologisk mangfald med konsekvensutgreiing for Stølsåsen hytteområde, Frønningen i Lærdal. Bioreg AS rapport 2012 : 11. ISBN 978-82-8215-195-5.

Oldervik, F. G. & Folden. Ø. 2012. Omlegging av E39 ved Liabø i Halsa kommune på Nordmøre. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2012 : 12. ISBN 978-82-8215-196-2.

Oldervik, F.G. & Folden. Ø. 2012. Kort rapport om ein del slåttemarkslokalitetar i Norddal kommune i Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 13. ISBN 978-82-8215-197-9.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. 2010, Lien Langmo, S. H. & Olsen, O. 2012. Straumselva kraftverk i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2012 : 14. ISBN 978-82-8215-198-6.

Oldervik, F. G., Olsen, O., Grimstad, K. J. & Lien Langmo, S. H. 2012. Storelva kraftverk og Øggardselva kraftverk i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke. Vurdering av verknadar på fisk. Bioreg AS rapport 2012 : 15. ISBN 978-82-8215-199-3.

Oldervik, F.G. & Folden. Ø. 2012. Drivstoggo stasjon i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Artsmangfold og naturverdier. Skjøtselsplaner. Bioreg AS rapport 2012 : 16. ISBN 978-82-8215-200-6.

Oldervik, F.G., Olsen, O., Grimstad, K. J. & Lien Langmo, S. H. 2012. Vengåa kraftverk i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Vurdering av verknadar på fisk. Bioreg AS rapport 2012 : 17. ISBN 978-82-8215-201-3.

Oldervik, F. G., Lien Langmo, S. H., Olsen, O. 2012. Våtvollelva Kraftverk AS i Kvæfjord kommune i Troms fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2012 : 18. ISBN 978-82-8215-202-0.

Lien Langmo S. H., Olsen, O. & Oldervik, F.G. 2012. Våtvollelva kraftverk i Kvæfjord kommune i Troms fylke. Vurdering av virkninger på fisk. Bioreg AS rapport 2012 : 19. ISBN 978-82-8215-203-7.

Oldervik, F.G., Lien Langmo S. H. & Olsen, O. 2012. Trolldalselva kraftverk i Lødingen kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2012 : 20. ISBN 978-82-8215-204-4.

Lien Langmo S. H., Olsen, O. & Oldervik, F.G. 2012. Trolldalselva kraftverk i Lødingen kommune i Nordland fylke. Vurdering av virkninger på fisk. Bioreg AS rapport 2012 : 21. ISBN 978-82-8215-205-1.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. 2010, Lien Langmo, S. H. & Olsen, O. 2012. Dalsbygda kraftverk i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2012 : 22. ISBN 978-82-8215-206-8.

Høitomt, T. & Oldervik, F. G. 2012. Valdraelva Kraftverk AS i Etne kommune i Hordaland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2012 : 23. ISBN 978-82-8215-207-5.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G., Olsen, O., & Grimstad, K.J. 2012. Kruka Kraftverk AS i Leksvik kommune i Nord-Trøndelag fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2012 : 24. ISBN 978-82-8215-208-2.

Oldervik, F. G. & Høitomt, T., 2012. Heddevassåi Kraftverk AS i Hjartdal kommune i Telemark fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2012 : 25. ISBN 978-82-8215-209-9.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G., Olsen, O., & Grimstad, K.J. 2012. Johanseterforsen Kraftverk i Grane kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2012 : 26. ISBN 978-82-8215-210-5.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G. & Grimstad, K. J. 2012. Vesterelva Kraftverk AS i Grane kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2012 : 27. ISBN 978-82-8215-211-2.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G., Olsen, O., & Grimstad, K.J. 2012. Gluggvasselva Kraftverk AS i Grane kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2012 : 28. ISBN 978-82-8215-212-9.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2012. Tjuvholforsen Kraftverk AS i Grane kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2012 : 29. ISBN 978-82-8215-213-6.

Oldervik, F.G. & Folden Ø. 2012. Skjøtselsplan for Kile; Mjeltevika, Kilspollen i Volda kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 30. ISBN 978-82-8215-215-0

Oldervik, F.G. & Folden Ø. 2012. Skjøtselsplan for Rønnestad; Bøen, Folkestad i Volda kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 31. ISBN 978-82-8215-216-7.

Oldervik, F.G. & Folden Ø. 2012. Skjøtselsplan for Folkestad; Løndalen i Volda kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 32. ISBN 978-82-8215-217-4.

Oldervik, F.G. & Folden Ø. 2012. Skjøtselsplan for Tømmerbakken i Volda kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 33. ISBN 978-82-8215-218-1.

Oldervik, F.G. & Folden Ø. 2012. Skjøtselsplan for Follestaddalen: vest for Skulebrua (gnr 23/3), Ørsta kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 34. ISBN 978-82-8215-219-8.

Oldervik, F.G. & Folden Ø. 2012. Skjøtselsplan for Follestaddalen: vest for Skulebrua (sør) (gnr 23/3), Ørsta kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 35. ISBN 978-82-8215-220-4.

Oldervik, F.G. & Folden Ø. 2012. Skjøtselsplan for Follestaddalen: Barstad, ovafor vegen (gnr 23/3), Ørsta kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 36. ISBN 978-82-8215-221-1.

Oldervik, F.G. & Folden Ø. 2012. Skjøtselsplan for Follestaddalen: Barstad, nedanfor vegen (gnr 23/3), Ørsta kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 37. ISBN; 978-82-8215-222-8.

Oldervik, F.G. & Folden Ø. 2012. Skjøtselsplan for Barstaddalen: Bakketun på Volle (gnr 88/8), Ørsta kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 38. ISBN 978-82-8215-223-5.

Oldervik, F.G. & Folden Ø. 2012. Skjøtselsplan for Storbakken, Ås i Fræna kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 39. ISBN 978-82-8215-224-2.

Folden, Ø. & Oldervik, F.G. 2012. Tilleggsundersøkingar av biologisk mangfald av ein del utvalde seterlokalitetar innan Trollheimen verneområde. Førebels rapport. Bioreg AS rapport 2012 : 40. ISBN 978-82-8215-225-9.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. & Olsen, O. 2011. Øvre Redalen kraftverk AS i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2012 : 41. ISBN 978-82-8215-226-6.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G., Olsen, O. & Grimstad, K. J., 2012. Øvre Redalen Kraftverk i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane fylke. Vurdering av verknadar på fisk. Bioreg AS rapport 2012 : 42. ISBN 978-82-8215-227-3.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. 2010, Olsen, O. & Lien Langmo, S.H., 2011. Seljedalselvi kraftverk i Modalen kommune i Hordaland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2012 : 43. ISBN 978-82-8215-228-0.

Oldervik, F. G., Lien Langmo, S. H., Grimstad, K. J. & Olsen O. 2012. Lønnebotn Kraftverk i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2012 : 44. ISBN 978-82-8215-229-7.