Rapporter 2016

Langmo, S.H.L & Oldervik, F. G. 2016. Geiranger-Herdalen landskapsvernområde – Kvalitetssikring og supp-lerande kartlegging av naturtypar i kulturlandskapet. Bioreg AS. Rapport 2016 : 01. ISBN 978-82-8215-306-5.

Langmo, S.H.L & Oldervik, F. G. 2016. Kartlegging av utvalde naturtypar i Møre og Romsdal 2015. Bioreg AS. Rapport 2016 : 02. ISBN 978-82-8215-309-6.

Langmo, S. H. L & Oldervik, F. G. 2016. Rekartlegging av naturtypar i kulturlandskapet i Norangsfjorden-Norangsdalen, Ørsta kommune, sumaren 2015. Bioreg AS. Rapport 2016 : 03. ISBN 978-82-8215-310-2.

Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2016. Åmela Kraftverk AS i Volda kommune, Møre og Romsdal. Biologiske verdiar registrert ved grøft i Mårstøyl fjellmark for overføring av eit mindre nedbørsfelt til Danseelva. Bioreg AS rapport 2016 : 04. ISBN. 978-82-8215-311-9.

Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2016. Skjøtselsplan for Hafsås; Bergset (13/12) i Sunndal kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2016 : 05. ISBN; 978-82-8215-312-6.

Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2016. Skjøtselsplan for Svisdal; Lykkjeliin (15/4) i Sunndal kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2016 : 06. ISBN 978-82-8215-313-3.

Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2016. Skjøtselsplan for Kvalsnes (30/2) i Fræna kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2016 : 07. ISBN 978-82-8215-314-0.

Lien Langmo, S. H. & Oldervik, F. G. 2016. Skjøtselsplan for Ytre Vike; Åsledbakken aust (36/11) i Vestnes kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2016 : 08. ISBN 978-82-8215-315-7.

Langmo, S.H.L. & Oldervik, F. G. 2016. Skjøtselsplan for Fagerli 2. Leksvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2016 : 09. ISBN 978-82-8215-316-4.

Langmo, S. H. L. & Oldervik, F. G. 2016. Skjøtselsplan for Grasskardsetra, Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2016 : 10. ISBN 978-82-8215-317-1.

Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2016. Vurdering av mulighet for forekomst av ål i Vaksvikvassdraget i Ørskog kommune i Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport 2016 : 11. ISBN 978-82-8215-318-8.

Langmo, S. H. L. & Oldervik, F. G. 2016. Vurdering av eventuelle åleforekomster i Fessdalsvassdraget i Rissa kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2016 : 12. ISBN 978-82-8215-319-5.

Langmo, S. H. L. & Oldervik, F. G. 2016. Kort notat om kartlegging av beitemarksopp på Fagerli 1 i Leksvik i Nord-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2016 : 13. ISBN 978-82-8215-320-1.

Langmo, S. H. L. & Oldervik, F. G. 2016. Kort notat om kartlegging av naturtyper knyttet til kulturlandskapet i Rossvika i Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2016 : 14. ISBN 978-82-8215-321-8.