Rapporter 2014

Lien Langmo, S. H., Olsen, O. og Oldervik, F. G. 2014. Slemmå Kraftverk i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2014 : 01. ISBN 978-82-8215-264-8.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2014. Øvre Elde Kraftverk i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane fylke. Vurdering av verknadar på fisk. Bioreg AS rapport 2014 : 02. ISBN 978-82-8215-265-5.

Langmo, S. H. L., Oldervik, F.G. & Olsen, O. 2014. Undersøkingar av anadrom fisk, ål og elvemusling i Vestreelva, Ørskog kommune i Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS notat 2014 : 03. ISBN 978-82-8215-266-2.

Langmo, S. H. L., Oldervik, F.G. & Olsen, O. 2014. Undersøkingar av anadrom fisk, ål og elvemusling i Vaksvikelva, Ørskog kommune i Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS notat 2014 : 04. ISBN 978-82-8215-267-9.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2014. Øvre Huna og Nedre Huna Kraftverk i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal fylke. Vurdering av verknadar på fisk. Bioreg AS rapport 2014 : 05. ISBN 978-82-8215-268-6.

Langmo, S. H. L. & Oldervik, F. G. 2014. Brekka kraftverk i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane. Undersøking av Teigelvi. Bioreg AS rapport 2014 : 06. ISBN 978-82-8215-269-3.

Oldervik, F. G., Olsen, O. & Langmo, S. H. L. 2014. Gimsdalselva kraftverk i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal. Undersøking av området frå kote 150 til kote 180. Bioreg AS rapport 2014 : 07. ISBN 978-82-8215-270-9.

Folden Ø., Langmo S.H.L. & Oldervik F. 2014. Skjøtselsplaner for Borøya, Bærum kommune, Akershus Fylke. Bioreg AS rapport 2014 : 08. ISBN 978-82-8215-271-6.

Folden Ø., Langmo S.H.L. & Oldervik F. 2014. Skjøtselsplan for ei slåttemark på Lønnås, Sørkedalen i Oslo kommune. Bioreg AS rapport 2014 : 09. ISBN 978-82-8215-272-3.

Folden Ø., Langmo S.H.L. & Oldervik F. 2014. Skjøtselsplan for ei slåttemark på Bakkehavntoppen i Oslo kommune. Bioreg AS rapport 2014 : 10. ISBN 978-82-8215-273-0.

Folden Ø., Langmo S.H.L. & Oldervik F. 2014. Skjøtselsplan for ei slåttemark på Svingbakken i Nittedal kommune i Akershus fylke. Bioreg AS rapport 2014 : 11. ISBN 978-82-8215-274-7.

Langmo, S.H.L. & Oldervik, F. G. 2014. Kartlegging av naturtyper i planlagt utbygd område for fritidsboliger ved Mosjøen, Tydal kommune Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2014 : 12. ISBN 978-82-8215-275-4.

Langmo, S. H. L., Vatne, S. & Oldervik, F. G. 2014. Kartlegging av artsrike vegkanter (erstatningsbiotoper) i kontraktsområdene 1606, 1609 og 1610 Sør-Trøndelag fylke 2014. Bioreg AS rapport 2014 : 13. ISBN 978-82-8215-276-1.

Folden, Ø., Langmo, S. H. L. & Oldervik, F. G. 2014. Vegetasjonskartlegging på Borøya i Bærum kommune med spesiell vekt på lakrismjelt og andre forvaltningsrelaterte plantearter. (Grunnlag for skjøtselsplan). Bioreg AS rapport 2014 : 14. ISBN 978-82-8215-277-8.

Folden Ø. & Oldervik, F.G. 2014. Skjøtselsplan for Øvre Rambjøra, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2014 : 15. ISBN 978-82-8215-278-5.

Folden Ø. & Oldervik, F.G. 2014. Skjøtselsplan for Ramsøya, Averøy kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bioreg AS rapport 2014 : 16. ISBN 978-82-8215-279-2.

Oldervik, F. G. 2014. Sæverhagen kraftverk i Jondal kommune i Hordaland fylke. Verknader på biologisk mangfald pga. planendring. Bioreg AS notat 2014: 17. ISBN 978-82-8215-280-8.

Lien Langmo, S.H., Oldervik, F. & Olsen, O. 2014. Nysna kraftverk i Gaular kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2014:18. ISBN 978-82-8215-281-5.

Lien Langmo, S. H., Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2014. Nysna kraftverk i Gaular kommune i Sogn og Fjordane fylke. Vurdering av verknadar på fisk. Bioreg AS rapport 2014 : 19. ISBN 978-82-8215-282-2.