Vår historie

Bioreg AS

Bioreg AS ble etablert av Finn Oldervik (1947-2022) fra Aure på Nordmøre. Han har alltid vært opptatt av natur og miljø, og tilegnet seg høy kompetanse på det som lever og gror i naturen. Spesielt god var han til å sette navn på planter, lav og sopp. På noen soppgrupper var han en av de fremste på artskunnskap i Norge, da spesielt vedboende sopp. Tidlig på 2000-tallet begynte han som kartlegger av natur og utførte konsekvensutredninger som freelancer for andre selskaper. Etterhvert økte oppdragsmengden, og i 2007 etablerte han derfor Bioreg AS. Siden da har Bioreg utført flere hundre oppdrag for private og offentlige etater. Nå i 2022 var tiden imidlertid blitt moden for å overlate selskapet til andre eiere som vil videreføre det det gode arbeidet som er gjort. Vi takker Finn for det som har vært, og vi viderefører med stolthet det gode arbeidet i Bioreg. Vi ønsker gamle og nye kunder velkommen, og vi lover at alle skal bli like fornøyd som før.