Rapporter 2003

Gaarder, G. & Oldervik, F. 2003. Biologisk mangfold i Averøy kommune. Miljøfaglig utredning. Rapport 2003:19. 38 s..

Oldervik, F. & Stenberg, I. 2003. 420 kV-leidning Viklandet-Istad, tilleggsvurdering for flora og fauna. For justerte traséar mellom Gammelsetervatnet og Istad og ved Brandhol/Toven. NOF. Rapport.